Угода про конфіденційність

1. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів Фізичної особи-підприємця Богуславського Г.Д. (надалі – «Володілець»), свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
2. Під час користування Користувачем можливостями, які надаються сайтом www.arabica.kiev.ua (надалі – «Сервіси») останній надає право Володільцю на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
2.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами;
2.2. файлів cookie;
2.3. IP-адрес;
2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія);
3. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.
4. Володілець здійснює збір та обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг, які надаються за допомогою інтернет-сайту www.arabica.kiev.ua (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, надсилання інформаційних матеріалів, відповідей на запити та листи Користувача, а також – для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу). Користувач може переглянути та/або змінити свої персональні дані шляхом їхнього редагування.
5. Володілець здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. У будь-якому разі збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача. Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense. Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх знеособлених даних (у т.ч. їх збереження) Володільцем, детальна інформація щодо файлів cookie і параметрів та налаштувань інтернет-браузерів може бути отримана від розробників відповідних інтернет-браузерів.
6. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: в порядку передбаченому чинним законодавством; особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цією Угодою.
7. Під час користування Користувачем Сервісами на інтернет-сторінках сайту www.arabica.kiev.ua можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що обробляються Володільцем. Згода Користувача з цією Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
7.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
7.3. системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
7.4. інші ресурси.
8. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
9. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься у приміщеннях, які охороняються, із обмеженим доступом.
10. У випадку порушення Володільцем умов цього Договору Користувач має право звернутись із відповідною скаргою чи позовом до контролюючих та/або правоохоронних та/або судових органів.