Договір публічної оферти купівлі-продажу товару

Цей Договір є публічним договором між фізичною особою — підприємцем Богуславським Григорієм Давидовичем (Інтернет-магазин www.arabica.kiev.ua)(далі — Продавець, Інтернет-магазин) і будь-якою фізичною або юридичною особою, користувачем послуг Інтернет-магазину (далі по тексту — Покупець), що передбачаєвсі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).
Моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах Договору. Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Інтернет-магазину і Покупця та регулюються Законом України «Про захист прав споживачів»та іншими актами чинного законодавства.
Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом усної угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до стст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин.
1.2. Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «Оформити замовлення» в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього Договору.
1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті Інтернет-магазину.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден із його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних із метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім того, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
2. Терміни та визначення
2.1.«Інтернет-магазин» — сайт Продавця (www.arabica.kiev.ua), призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром — дистанційним засобом продажу товару
2.2. «Товар» — перелік найменувань асортименту продукції, представлений в Інтернет-магазині.
2.3. «Категорії» — інформація про товари, що розміщена в Інтернет-магазині.
2.4. «Оформити замовлення» — рішення Покупця придбати товар, оформлене в Інтернет-магазині.
2.5. «Персональні дані» — інформація, яка прямо чи опосередковано стосується певної особи або особи, яка визначається.
3. Предмет договору
3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, зокрема:
а) добровільний вибір Покупцем товарів за категоріями;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині.
5. Вартість і порядок оплати замовлення
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сторінках Інтернет-магазину) і вартості доставки (крім випадків, коли Інтернет-магазином пропонуються інші умови).
5.2. Покупець оплачує замовлення протягом за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, в тому числі, за допомогою Інтернет-банкінгу.
5.3. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення, крім випадків, коли доставка здійснюється за рахунок Продавця.
6. Доставка замовлення
6.1. Доставка замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено Договором або діючим законодавством. 6.2. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. 6.3. Вартість доставки в Інтернет-магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).
6.4. При замовленні оптових партій терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.
6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
7. Порядок повернення товару
7.1. Товар може бути повернуто у випадках та в порядку передбаченому чинним законодавством України.
8. Права та обов'язки сторін
8.1. Покупець зобов'язаний:
а) ознайомитися з інформацією про товар, розміщеною на сайті Продавця;
б) самостійно оформити замовлення в Інтернет-магазині;
в) своєчасно оплатити й отримати замовлення в перевізника на умовах цього Договору;
г) при отриманні товару в перевізника впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження та неповної комплектації — Покупець повинен зафіксувати їх згідно з п. 9.2.
8.2. Покупець має право вимагати від Інтернет-магазину дотримання умов цього Договору.
8.3. Продавець зобов'язаний:
а) дотримувати умов цього договору;
б) передати Покупцю товар відповідно до обраного в каталозі й оформленого замовлення та умов цього Договору;
в) Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що поніс Покупцець через дію чи бездіяльність третіх осіб.
8.4. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
9. Відповідальність сторін
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.
9.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмовому вигляді повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
9.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше п'яти місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
9.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
10. Інші умови
10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті Інтернет-магазину.
10.2. Інтернет-магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через електронну мережу Інтернет.
10.3. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
10.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
10.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти Інтернет-магазину) і є датою укладення Договору оферти купівлі-продажу товару між Продавцем і Покупцем.
10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
10.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про в порядку визначеному Угодою про конфіденційність.
11. Термін дії цього Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в Інтернет-магазині і діє до виконання всіх умов Договору.